Umumiy o‘rta ta’lim maktablari pedagog kadrlari - nafar
Pedagog ma’lumotlarini tekshirib ko‘rish uchun