PEDAGOG MA’LUMOTLARINI TEKSHIRIB KO‘RISH UCHUN

SERTIFIKATNI TEKSHIRISH

Jami pedagog kadrlar soni - 590653 nafar

Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida - 442881 nafar

Maktabgacha ta’lim muassasalarida - 76253 nafar

Akademik litsey va Kasb-hunar kollejlarida - 55047 nafar

Bolalar musiqa va san’at maktablarida - 11749 nafar

Ixtisoslashtirilgan san’at va madaniyat maktablari hamda maktab-internatlari (Badiiy akademiya)da - 927 nafar

Ixtisosolashtirilgan sa’nat maktab internatlarida - 3359 nafar

Ixtisoslashtirilgan olimpiya zaxiralari maktab-internatlarida - 437 nafar

Oliy malaka toifa 1,507
Jami pedagoglarga nisbatan 1.26%

Test natijalari (Oliy malaka toifa)

Birinchi malaka toifa 10,816
Jami pedagoglarga nisbatan 9.25%

Test natijalari (Birinchi malaka toifa)

Ikkinchi malaka toifa 47,006
Jami pedagoglarga nisbatan 40.19%

Test natijalari (Ikkinchi malaka toifa)

Mutaxassis malaka toifa 57,633
Jami pedagoglarga nisbatan 49.27%

O‘qitish tillari kesimida